N 51.82901

O 5.84697

Nijmegen – Dobbelmannweg

Voor de tender Dobbelmannweg hebben wij in samenwerking met Klok Groep een planconcept ontwikkeld en verder uitgewerkt in een visie met ontwerp. In de tender werd door de gemeente Nijmegen een plan gevraagd op kwaliteit met een grondbieding voor de herontwikkeling van de schoollocatie. Vanuit een geheel circulaire gedachte en het terugbrengen van de kracht van de plek zijn wij aan de slag gegaan!

Omschrijving project

Voor de herontwikkeling van de locatie werd door de gemeente Nijmegen gerefereerd aan het voormalige kloostercomplex. In de planuitwerking moest aandacht worden besteed aan de thema’s architectonische en ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en natuurinclusiviteit. Met een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen in hout hadden wij een ijzersterk concept, dat de plek van een ooit in balans zijnd ensemble van gebouwen zou herstellen! Doordat de financiële businesscase uiteindelijk niet haalbaar bleek, is dit verhaal gestrand bij slechts het bedenken van het concept. Hierdoor is het niet tot een definitieve inschrijving gekomen en kunnen wij alleen leren van de opgedane ervaringen met het concept en het ontwerpen in hout.

Partners

Klok Bouw en Ontwikkeling, Orga Architects, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Croes Bouwtecnisch Ingeniersburau en Planon.