N 50.85738

O 5.71370

Maastricht – De Groene Loper

Namens Ballast Nedam Development zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de Groene Loper aan de President Rooseveltlaan in Maastricht. Een indrukwekkend nieuwbouwproject dat over de twee kilometer lange nieuwe A2-tunnel loopt. Hiermee wordt een nieuw stadsdeel voor Maastricht gecreëerd waarbij de toekomstige bewoners en omliggende bestaande buurten centraal staan. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten in meerdere fasen.

Omschrijving project

De Groene Loper is een voorbeeldproject van een plek waar betekenis wordt gegeven aan een nieuw stuk stad. Brede, groene lanen met grote bomen en gebouwen die kwaliteit uitstralen; het zijn al eeuwenlang geliefde plekken in grote steden. In verschillende deelfasen reeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan, maar daarnaast ook betrokken om de gebiedsontwikkeling verder te positioneren. Hier bijvoorbeeld betrokken bij het behoud en herbestemming van waardevolle elementen aan de Groene Loper als de Boksschool en gedeeltelijk behoud van blok 8, een samenwerking met corporaties als Servatius en andere sociale partners in het gebied, het faciliteren en aanleggen van een bijenlint in het gebied in samenwerking met CNME, het opzetten van een nieuwe mobiliteitsvisie voor het gebied als pilot voor de stad Maastricht en het introduceren van het DGBC Woonmerk als standaard voor de woningen. Kortom bijdragen aan een bruisend nieuw stadsdeel van Maastricht.

Partners

Projectbureau A2, gemeente Maastricht, Ballast Nedam Road Specialties, Laudy Bouw & Ontwikkeling, DIBEC, West8 Urban Design & Landscape Architecture, Humblé, Martens & Willems Architecten als supervisoren en diverse andere architectenbureaus.