N 52.14537

O 4.49302

Leiden – Yours

Namens Ballast Nedam Development zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de studentencampus YOURS Leiden. Het project, ook wel bekend als De Leidse Schans, wordt gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen Ballast Nedam Development en VORM Ontwikkeling. In 2011 zijn partijen in een tenderprocedure door de gemeente Leiden geselecteerd.

Omschrijving project

De campus (Y)OURS Leiden is dé nieuwe plek in Leiden voor studenten, starters en doorstromers, gunstig gelegen ten zuiden van het historisch centrum en uitstekend bereikbaar. Op een binnenstedelijke locatie heeft een grootschalige transformatie van school naar duurzaam woongebied plaatsgevonden. Een gemengd leefklimaat met een kwalitatief hoge uitstraling in architectuur, openbaar gebied en functies. Hiermee hebben ontwikkelaars de basis voor een sociaal duurzame campus gelegd.

Partners

VORM Ontwikkeling, gemeente Leiden, Mecanoo Architecten, VIAC, Niemann, IOB, DUWO en Syntrus Achmea.