N 52.349500

O 5.014528

Amsterdam – Centrumeiland

Voor de tender Centrumeiland kavel 14-01 hebben wij het concept Elements ontwikkeld. Het concept is geheel circulair opgezet en in staat om met verandering om te gaan. Om te bewegen. Door de dag, de seizoenen en de jaren heen. Op de technische niveaus en de verschillende lagen van ons gebouw (van site naar structure, skin, services, space-plan tot stuff). Maar vooral om te veranderen voor en door de bewoners. Elements behelst de meest pure vorm van circulariteit: het gebouw kan adaptief veranderen, zoals een organisme dat kan. Circulariteit is duidelijk afleesbaar in ons gebouw.

Omschrijving project

Omgaan met een veranderend klimaat is niet alleen een fysieke opgave, maar zeker ook een sociaal, mentale uitdaging. En die zijn met het concept Elements aangegaan. Het gebouw waar mensen meemaken hoe het is om veel bewuster en actiever met de elementen om te gaan. Dé plek van betekenis op Centrumeiland als entree van het nieuwe eiland, maar ook met een hoge standaard voor de rest van het gebied. De afleesbaarheid van het gebied en de omstandigheden geeft direct de sfeer. Bewoners van het gebouw gaan daar actief aan meedoen. Ze vormen een onderdeel van het organisme, een klimaat adaptief gebouw, en kunnen van invloed zijn op de mate waarin de elementen binnen het organisme functioneren om de eigen woonomgeving worden toegelaten.

Partners

DOOR Architecten, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Smartland Landscape Architect, Urban Climate Architects, PVJT, Buro Loo, IMD raadgevend ingenieurs.Nijmegen – Mariënburg